Patiëntenorganisaties

Een patiëntenorganisatie werkt, vaak als vereniging of stichting, aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een bepaalde ziekte of chronische medische klacht. Dit doen zij door het bieden van ondersteuning aan zowel de patiënt als de familie en verzorgers. Verder geeft zij voorlichting en biedt zij ervaringsdeskundigheid aan patiënten, hulpverleners en organiseert zij contacten tussen lotgenoten. Indien nodig komen de patiëntenorganisaties ook op voor de belangen van hun achterban, vaak gaat het dan om de kwaliteit en toegankelijkheid van (farmaceutische) zorg.

Hoe ondersteunt Takeda Nederland bv patiëntenorganisaties?
Takeda Nederland steunt patiëntenorganisaties door hen te voorzien van financiële middelen of vakinhoudelijke informatie. Hierbij stellen wij onszelf altijd ten doel dat wij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de patiënt.

Transparantie in verleende steun
Voordat Takeda tot steun aan patiëntenorganisaties overgaat, wordt intern uitvoerig besproken of dit zowel vanuit Takeda als vanuit de regelgeving van de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) een juiste beslissing is.

Takeda Nederland heeft de afgelopen jaren onder andere sponsoring verleend aan de volgende organisaties:
-   Adamas Inloophuis
-   Samenwerkende Astmapatiëntenverenigingen
-   Federatie voor Innovatief Geneesmiddelenonderzoek Nederland (FIGON)
-   Vereniging Belangenbehartiging Astmapatiënten/ Landelijke Carapatiëntenvereniging
-   Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
-   Maag Lever Darm Stichting
-   Osteoporose Vereniging
-   Osteoporose Stichting

Voor meer informatie, zie
Overzicht sponsoring patiëntenorganisaties.

 

Deze site maakt gebruik van cookies om statistieken te verzamelen om de site te verbeteren en het gebruikersgemak te vergroten. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of doorgestuurd naar andere partijen.

Takeda Pharma